२६ नोव्हें, २०१३

तटस्थ पणा भूमिकेत असतो बच्चमजी … प्राण्यांच्या संख्येत नाही ।

१० वि ११ वि एवढेही सामन्य ज्ञान नसणार्या पोट्ट्यानि ट्याग मारावा … खाली पिली काय पिन फालतू प्रश्न विचारावा आणि आम्ही त्यांचे प्रामाणिकपणे शंका निरसन करावे … एव्हढे सारे झाले कि आमचे हेतूच मुळात भ्रष्ट आहेत असेही ऐकून घ्यावे … इस्स्कू बोलते फेसबुक . आम्हाला ट्याग मारून अशाप्रकारे प्रश्न विचाराले जातात 

पोट्टा : काय बे तू शेकुलर ना मंग जिराफ़ांबद्दल च का बोलतोस ? झेब्र्यांबद्दल का नाई बोलत ?आम्ही : त्याच काय हाय कि झेब्रे जरा मोठे असत्यात म्हून त्यांच्याबद्दल आधी लिवलय

पोट्टा: मंग हि घे उदाहरण … झेब्र्यान मांजि गाजर खाल्ली , मुळे खाल्ले इ इ
आम्ही : असेल मंग

पोट्टा : एकाचवेलि सर्व प्राण्यांबद्दल बोलला पायजेल मंगच तू शेकुलर
आम्ही : एकाच वेळी सर्वांबद्दल कसा बोलता यील ?

पोट्टा : नाय नाय - काय पिन चालणार नाई … कुटल् बी वाक्य बोलण्या अगुदर मुंगी पासून दाय्नोसोर पर्यंत सर्व प्राण्यांची नाव घ्याय्ले पायजेल
आम्ही : कसा शक्य आहे ?

पोट्टा : मंग कसला रे तू शेकुलर ! मंग कसला रे तू तटस्थ ! ( मनात : कशी जिरवली बच्चमजी !)

आम्ही : सगल्या प्राणी लोकांबद्दल एकदम बोललो तर तटस्थ होय रे ? एकाच प्राण्याबद्दल तटस्थ भूमिका घेऊ शकत नाही ?

तटस्थ पणा भूमिकेत असतो बच्चमजी … प्राण्यांच्या संख्येत नाही ।

नाय तर उद्या बोलशिला कि मंगल ग्राहवरल्या प्राण्यांचे अपराध तुला दिसे नाय … अहो हि मानवी भाषेची पाद्धत आहे। तर्क संगतीची पद्धत आहे .


पोट्टा : आता कसा धरला …. बघ मी म्हनलो व्हतो कि नाय … तुले झेब्र्यांचे अपराध दिसत नायत … साला आंधला खविस ।

आम्ही : अहो मी मागे म्हटलो होतो ना … कि प्राणि संग्रहालयच बंद करून टाका … आणि सगळ्यांनी माणुसकीचा धर्म पाळा

पोट्टा : हे तू जिराफ़ांनाच का सांगतोस ?

आम्ही : अहो मी प्राणिसंग्रहालय हा शब्द्द वापरला होता . त्यात सगळे येतात

पोट्टा : त्यावेळी पण तुमच्या मनात जिराफच असतात… कसा पकडला चोराला

आम्ही: ठिक आहे यापुढे मी प्राण्यांबद्दल बोलणारच नाय … हाय काय आणि नाय काय । चल आपण नदी बद्दल बोलू

पोट्टा : बघ मी म्हणालो व्हतो कि नाय । तू झेब्र्यांच्या बाजूचा हायस … झेब्रे नदीवर पाणी पित्यात म्हून तू नदीबद्दल बोलतो … कसा पकडला भामट्याला …

आम्ही : होऊ दे खर्च

सर्व लेख विषयानुसार

लेखकाला मेल द्वारे संपर्क करण्यासाठी

नाव

ईमेल *

मेसेज *