२६ फेब्रु, २०१५

आमच्या कार्ट्याचे देव ( नास्तिक पुराण : भाग १ )


मी आंतर्बाह्य नास्तिक धर्मविरोधी आणि पाखंडी आहे . पण आमच्या घरात एक अति धार्मिक, श्रद्धाळू आणि कर्मकांडि गृहस्थ राहतात . त्या गृहस्थांचे नाव राजवीर दिक्षित असून … वय वर्षे चार त्यांनी नुकतीच पुर्ण केली . हे आस्तिक गृहस्थ आमचे सुपुत्र आहेत . त्यांच्या धार्मिक भावना अतिशय टोकदार आहेत . आणि वृत्ती बजरंग दलापेक्षा अधिक आक्रमक आहेत . त्यामुळे त्याना मी सहासा दुखावत नाही . या गृहस्था विषयी आणि त्यांच्या धार्मिक भावनां विषयी संपुर्ण आदर राखत - प्रस्तुत लेखात त्याच्या मनातल्या देवाचा आणि धर्माचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे .
सर्व प्रथम आस्तिक आणि नास्तिक हि भानगड समजावून घेवू .
( न + आस्तिक ) नास्तिक हा शब्द संस्कृत आहे. वेद कालापासून तो शब्द साहित्यात आहे. नास्तिक विचाराचे लोक त्या पूर्वी पासून आहेत . भारतासाठी हा विचार पाश्चात्य नाही , विदेशी नाही , नवा तर नाहीच नाही .
भारतीय धर्मविचार मुख्यत: दार्शनिक आहे . दार्शनिक म्हणजे चष्मा - कोणत्या चष्म्यातून जगाकडे पहावे ? मग आपल्याला सत्याचे आकलन होईल ? याचा विचार …. हे वेगवेगळे चष्मे म्हणजे - अद्वैत वेदांत , पूर्वमिमांसा , जैन , सांख्य , बौद्ध , चार्वाक इत्यादी दर्शने - हा भारतीय तत्वविचार / धर्मविचार म्हणून ओळखला जातो . यातले जैन बौद्ध आणि चार्वाक ह लोक वेद प्रमाण मानत नाहीत म्हणून त्याना नास्तिक म्ह्टले जाते . वेद प्रमाण मानणारा सांख्य योग देव किंवा ईश्वर मानत नाही । तरीही तो सांख्य आस्तिकच म्हटला जातो . म्हणजे संस्कृतातला नास्तिक हा वेदाशी निगडित आहे . देवाशी नाही .
आता जे विचार नास्तिक म्हणून ओळखले जातात ते म्हणजे - जैन बौद्ध आणि चार्वाक ते सर्व एक नव्हेत . त्यात बरेच वाद विवाद आहेत … त्यांनी एकमेकावर भरपूर टिका केली आहे. (श्रमण) जैन आणि बौद्ध विचार कोणत्या ना कोणत्या अर्थाने पुनर्जन्म मानतो. इहलोकापेक्षा अधिक महत्व मानवी मन , अध्यात्म , समाधी / निब्बाण याना देतो . चार्वाक मात्र सगळ्याला कोलते . तो शुद्ध इहवादी आहे . चार्वाक ज्या अर्थाने नास्तिक होता . त्या अर्थाने मी नास्तिक आहे . वेदप्रामाण्य तर झुगारले पाहिजेच पण पुनर्जन्म , अध्यात्म निर्वाण वगैरे ला काही अर्थ नाही. अध्यात्म निव्वळ टाइम पास आहे … त्या सर्वाचा अभ्यास करून आणि प्रशिक्षण घेऊन मग मी माझे हे मत बनवले आहे .

नास्तिकाचे प्रकार
नास्तिकाचे अनेक उपप्रकार असतात . त्या बाबाबातीत आपली मायमराठी दरिद्री आहे । नास्तिकांच्या उप जातींची नावे फारशी रूढ नाहीत .
सायबाची इंग्रजी भाषा लई भारी आहे . त्यात तीन शब्द आहेत . तिन्ही शब्दांचे अर्थ चढत्या भाजणीने अधिकाधिक वर जातात ,, गुड , बेटर ,,बेस्ट सारखे ..... Agnosticism , Atheism , Anti - theism ……


Agnosticism (अज्ञेयवादी ) म्हंजी माहित नाय बुवा देव हाय का नाही ? त्यावर चर्चा करण्यात वेळ फुकट घालवण्यापेक्षा बाकी रग्गड कामे पडली आहेत - ती करुया ! ह्यूम, कांत , रसेल, डार्विन इत्यादी पाश्चात्य तत्व विचार यात मोडतील. पुरातन ग्रीक विचारात येणारा ( Skepticism) साशंकतावाद किंवा आपल्या देशी ऋग्वेदातल्या नासदीय सुक्तातला प्रश्न वाद हि अज्ञेय वादाची चुलत भावंडे आहेत . सावरकर स्वत:ला अज्ञेयवादि म्हणवत असत . अज्ञेयाचे रुद्धद्वार नावाची त्यांची कविता मुळातून वाचण्यासारखी आहे . पंडित जवाहरलाल नेहरुंच्या डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया पुस्तकात नासदीय सूक्त येते . त्याचवर जी गाजलेली सिरियल होती , त्याचे ते टायटल सॉंंग सृष्टी से पहिले सत नाही था हे नासदीय सूक्ताचे हिंदि गाणे अगदी नोस्टाल्जिया म्हणूनही ऐकायला हरकत नाही .
Atheism ( नास्तिक ) देव अस्तित्वात नाही. मी त्याला मानणार नाही . पण इतरांनी देव धर्म मानावे किंवा नाही हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे . हा शब्द बराच सैलपणे वापरला जातो . अज्ञेयवादी वा धर्मद्रोही या दोन्ही प्रकारांना हा शब्द वापरतात . हा शब्द बराच पोप्युलर आहे .
Anti - theism (धर्मद्रोही - देव विरोधी ) " कुस्तिक " देव नाही आणि तो नाही हे मी लोकशाही मार्गाने पटवून सांगणार …. देव धर्म हा मानवी मनाचा आजार आहे . मानवतेसाठी तो रोग नष्ट केला पाहिजे . माझ्या मते सर्वच्या सर्व धर्म आणि आय्डुयोलोजि मुळासकट नष्ट केल्याशिवाय आणि देव हि संकल्पना रद्द केल्याशिवाय मानवतेचे कल्याण शक्य नाही . आणि त्यासाठी मी कटिबद्ध आहे .नेहरू वा सावरकरांप्रमाणे मी अज्ञेयावादि नाही . फक्त नास्तिक सुद्धा नाही . आपण मराठीत या तिन्ही प्रजातिंना नास्तिक म्हणतो . नास्तिक हा शब्द पुरेसा नाही … मी नवा शब्द सुचवतो " कुस्तिक " ( Anti-theist ) म्हणजे देवाचा - धर्माचा विरोधक … मी धर्माशी कोल्हापुरी कुस्ती खेळणारा धर्मद्रोही विद्रोही आणि पाखंडी ......... " कुस्तिक " ( Anti-theist ) आहे ! आमच्या या कुस्तीतून पुरोगामी / कम्युनिस्ट / नवबौद्ध आदी नवधर्म सुद्धा सुटलेले नाहीत .

आता आमच्या कुस्तिकाच्या घरात हा तुकारामाचा अवतार जन्माला आहे .श्री राजवीर दिक्षित . त्यावर मी कधीही धार्मिक संस्कार केले नाहीत. जर काही झाले असतील तर त्यास ख्रिस्मस ला सांताक्लोज वा …… जन्माष्टमीला कृष्ण बनवणे …. आणि सणासुदीला फोटू काढणे इतपत ते संस्कार मर्यादित आहेत. त्याला मज्जा म्हणुन घरात गणपति सुद्धा बसवू दिला आहे . देव धर्म किती नको म्ह्टले तरी सणासुदितुन ते डोकावत राहतात . त्याला इलाज नाही . आणि निरस , रुक्ष जगणे मला मान्य नाही . नास्तिकतेचा अर्थ निरसपणा वा रुक्षपणा निश्चित नाही . या सगळ्या आजूबाजूच्या समाजात जे काही सण उत्सव चालू आहेत त्यापासून फटकून राहणे हि विकृती आहे - माज आहे असे मला वाटते .
त्यात जे पावित्र्य आहे त्याला माझा विरोध आहे . मौज मजेला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही . माणसाने पूर्णार्थाने आणि आनंद घेत जीवन जगावे . मजा करावी . त्यात सणा सुदीचा अपवाद करण्याचे काहीच कारण नाही . बुद्ध जयंतीला निळ्या जिलब्या मी हादडल्या आहेत . रमजान चा उपास संपायची मी वाट पहात असतो रात्री अपरात्री - पुण्याच्या पश्चिम भागात जाउन खरपूस भाजलेला तित्तर पक्षि खाणे वा बड्याचा आस्वाद घेणे हि मला कधी धार्मिक कृत्ये वाटलि नाहीत . अधार्मिकही वाटत नाहीत . सध्या आम्ही शाकाहारी झालो आहोत त्याची कारणे धार्मिक नाहीत . ते आमचे वेगळे सत्याचे जीवशास्त्रीय प्रयोग आहेत . त्यावर कधीतरी सविस्तर लिहीन .
मुद्दा असा कि आमचा विरोध गायीला नाही . पवित्र गायीला आहे .गोहत्या हा मुद्दा समजून घ्या . विरोध बुद्धीहत्येला आहे . हा वसा सावरकरांचा . गायीचे पावित्र्य कत्तलखान्यात मारले पाहिजे . आमच्या येथे सर्व पवित्र होलि काऊ ची घाउक कत्तल करून मिळेल …. आणि त्यावेळी ती पवित्र गाय पुरोगाम्यांचि आहे काय ? कि प्रतिगामी आहे ? याचा विचार केला जाणार नाही ---गायीचा धर्म , गोमातेची जात , बैलोबाचा वंश इत्यादीचा विचार न करता - सर्व पवित्र गायीबद्दल - पवित्र गायीची थेट कत्तल - आमचे हेच तत्व आहे …मात्र सर्वसामान्य कचरा खाणाऱ्या गायीबद्दल गोब्राह्मण प्रतिपालनाचे प्रेमळ आणि वात्सल्यपूर्ण हिंदु (!) धोरण अवलंबले जाइल ….मागे गोहत्येचा आणि त्यासंबंधि कायद्याचा मुद्दा बराच गाजला होता.
आमची स्पष्ट भूमिका अशी होती - कि सर्व माणसाकडे स्वातंत्र्याचे हक्क आहेत. पशु पेक्षा माणुस थोर आहे . काय पायजेल ते खायाचे हक्क माणसाकडे असले पाहिजेत … पशुकडे नव्हे . आणि गायीचे थोतांड पुढे करत हिंदु मुस्लिम दंगली करणे हा मुर्खपणा आहे . आमचा नास्तिक खाटिक खाना पवित्र गायीसाठी राखीव असतो - अन्यथा आम्ही गांधी बुद्ध महाविराचे अहिंसक अनुयाई - आम्हास हिंसा नको ---पण विचाराचे पावित्र्य मात्र खाटिक खाण्यात मारले पाहिजे. पावित्र्य मेले आणि -- प्रश्न विचारायला सुरवात झाली कि मानवी बुद्धीची प्रगती सुरु झालीच समजा ….तर आमचा आस्तिक आणि देवभोळा कार्टा …चीरंजिव राजवीर दीक्षित … माझी मनीषा अशी कि , शुक्रवार शनिवार च्या रात्री उशिरा संपाव्यात. काहीतरी कळा बडवत लेख लिहावेत । ब्लॉग लिहावेत … हा आमचा छंद … आणि मग रविवारची सकाळ उशिरा उगवावी … सूर्यवंशि असल्याने । लोळत उशिरापर्यंत बेडवर पडावे . पण आमचे हे सुख आमच्या ह्या गोंडस तुकारामाला बघवत नसावे ! सकाळी सहा वाजता साहेब उठतात . उद्या शाळा आहे का नाही हे आधीच विचारून ठेवतो … मग शाळा असेल तर आठ वाजता रडत उठणारे हे बालक . शनिवारी रविवारी मात्र सक्काळी सक्काळी सहा वाजता उठते आणि येउन माझ्या पोटावर उड्या मारू लागते .
बाबा बाबा उठ … आयपेड दे… मग मी झोपेत त्याच्या आयला खुण करून आज्ञेचे पालन करायला सांगतो . शेवटी चिरंजिव आयपेड वा कोम्युटर वा काहीतरी सुरु करतात आणि ……त्यावर आयअप्पाची गाणी लावतात. काळी लुंगी घातलेले अजस्त्र देह स्वामी शरणं आयअप्पा । स्वामी शरणं आयअप्पा । असे सुरेल गाणे गात उघडे बाघडे नाचू लागतात . ते काळी लुंगी घातलेले शेकडो अयप्पा भक्तस बघत आमचे कार्टे भक्तिभावाने हात जोडुन उभे राहत असते .
कार्टा दुपारी त्याच्या आजीकडे राहतो . आजीच्या घरासमोर अयप्पाचे मंदिर आहे , तिथे कार्ट्याचा बराच दबदबा असावा . या अयप्पा मंदिराचे ट्रस्टि अगदी गुंड आहेत … येता जाता कधी दिसले - तर ते गुंडा लोक्स मला नमस्कार करून राजवीर ची चौकशी करत असतात … मी आपला भिडेखातर हुं हुं अशी मोघम उत्तरे देतो !

शिवाय कार्ट्याने काही मूर्ती जमा केल्या आहेत . आमच्या एका मित्राने एक बुद्धाची मूर्ती भेट दिली होती. ती सोनेरी रंगाचि आहे . तो कार्ट्याचा मेन देव . कारण दिसतो फार छान - शिवाय सोनेरी रंगाचा ! . मग आवडीचा म्हणजे गणपति . सोंड असलेले हे दैवत प्राणि नसून देव आहे… हेच कित्ती उत्साहवर्धक आहे . मग त्याला कुठेतरी नेपोलियन चा लहान पुतळा मिळाला . मी युरोपात फिरायला गेलेलो तेव्हा तो विकत घेतलेला . घोडा आहे त्यात . प्राणिसंग्रहालय आमच्या बाळास लैच अट्राक्टिव्ह असावे . तो तिसरा देव म्हणाजे नेपोलियन !
मग कार्टा पूजा सुरु करतो . मध्ये बुद्ध. एका बाजूला नेपोलियन. दुसर्या बाजूला गणपति . मागे सरस्वती - ती पणतीत आहे … मग उदबत्त्या सुवास … आणि मग मोठ्या मोठ्याने आरत्या … आरत्या मात्र गणपतीच्या ! कारण त्या ऐकून ऐकून पाठ आहेत !
बाळाला निट बोलताहि येत नाही… जेव्हढे जमेल तेव्हढे करतो ! बोबड्या आरत्या ऐकताना फार मजा येते !
मधेच विठ्ठलाचे नाव घेतो… दोन्ही हात कंबरेवर ठेवून विठ्ठला प्रमाणे उभा राहतो … तासान तास …. मागे माझा पूर्व कम्युनिस्ट बाप घरी आला होता … माझ्याकडे पहात हसून म्हणाला - हा बाळ विठ्ठल नियतीने तुझ्या नास्तिक पणावर उगवलेला सूड आहे !!
पण ते खरे नाही . कुस्तिक मी आणि माझे आस्तिक कार्टे आम्ही अतिशय प्रेमाने एकत्र राहतो . कोणताही वाद विवाद करता . राजवीर दीक्षित हा जगातला असा एकमेव प्राणि आहे कि … त्याचा आस्तिक पणा मी मान्य केला आहे ! पण त्याबरोबर हेही मान्य केले पाहिजे कि … त्यानेही माझा कुस्तिक पणा मान्य केला आहे . माझा कुस्तिक पणा एडल्ट आस्तिक मान्य करतील काय ?
मी राजविरला कधीही आस्तिक असण्यापासून रोखत नाही , व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हा माझ्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे . आणि तो मुद्दा चार वर्षाच्या राजवीर नावाच्या व्यक्तीला सुद्धा लागू आहे .


पण त्या बाळाच्या बुद्धीनुसार त्याच्याही मी या विषयावर चर्चा करतो .
त्याला मी एकदाच एकच प्रश्न विचारला ;
------------------------------------------------------------

बाबा : राजवीर देव खरा असतो काय ?

बालक : खरा म्हणजे काय बाबा ?

बाबा : म्हणजे सुपरम्यान ब्याट्म्यान स्पायडरम्यान हे काय आहेत ?

बालक : ते खरे नसतात ना ? मोन्स्टर पण खरा नसतो ना ? आई घाबरवायला बोलते ना ?

बाबा : तू निट जेवण केला नाहीस तर मोन्स्टर खरा असतो ! ( हे साहेबास जेवू घालायचे एकमेव टुल आहेय )

बालक : ममाला माहित नाही . कोकोनट मोन्स्टर नसतो … ती सांगते । पण खोट बोलते

बाबा : कशावरून ?

बालक : तो मोन्स्टर दिसत नाय ना

बाबा : मग देव कुठे दिसतो

बालक : देव असतो पण आणि नसतो पण।

बालक : (पुन्हा पॉज घेऊन) … मला दिसतो …

--------------------------------------------------
आता मात्र हात टेकले . देव असतो पण आणि नसतो पण। राजवीर उवाच हे प्रकरण बराच गूढ होत चालल होत …. मग मी विचारले - देव कुठे दिसतो ? मग बालकाने एका हातात बुद्ध , दुसर्या हातात गणपति आणि बगलेत नेपोलियन मारून आणला ! त्या मुर्त्या कडे पहात मी मग म्ह्टले - हे देव काय कामाचे - बालक म्ह्टले मजा !! मजा असते बाबा !
आता त्याला नमस्कार केला आणि उचलून पापी घेतली ! त्याने त्या गोंडस तुकारामाने क्षणापुरता तरी एका कुस्तिकाचा पराभव केला होता !


देव भक्त खरेच बोलतात !


चमत्कार , साक्षात्त्कार आणि दैवी शक्तीचे अनुभव आपण अनेकदा ऐकले असणार . त्याचप्रमाणे अमुक ज्योतिषाने सांगितलेले भविष्य शंभर टक्के बरोबर आले असेही छातीठोकपणे सांगणारे आपण सर्वांनी पाहिले असणार . आपल्या परिचयातली , जवळची , नातेवाइक , मित्र अशी अनेक मंडळी असे दैवी अनुभव सांगत असतात . मला पूर्वी अशा आप्त स्वकीयांचा फार राग येत असे . हि माणसे खोटारडी आहेत असे वाटत असे . पण आता मत बदललेले आहे . इथे एक लक्षात ठेवले पाहिजे कि ते खरेच बोलत असतात . देव भक्त खरेच बोलतात ! शिवाय माझ्याशी खोटे बोलून त्याना काहीच फायदा होणारा नाही .
अंकशास्त्री , ज्योतिष शास्त्री यांनी स्वत:चा एक दबदबा आणि शास्त्रीय लुकिंग विज्ञान अल्गोरिदम तयार केला आहे . स्वामी / गुरु आणि बुवांच्या नुसत्या आठवणीने चमत्कार घडतात असे मानणारे जरा कमी फाईन लोक . त्याखाली येतात ते देवाला लाच देण्यासाठी बकरा / कोंबडी / नारळ यांचा नवस बोलणारे लोक . त्याबरोबरच आत्मपीडन आहे , नागव्या पायांनी नऊ दिवस राहणे , रमजानचा महिनाभर दिवसा उपास करणे या मार्गांनी गेल्यास देव ऐकतो आणि भले करतो असे मानणारे त्याखाली .…. देवाच्या नामजपाची सिंपल माला जपून हि इफेक्ट मिळतो असे स्व अनुभवाने सांगणारे तर रोजचेच . हि मंडळी सज्जन आहेत . खोटे कशाशी खातात हेही त्याना माहित नाही .
आता अजून एक साधा अनुभव सांगतो . आज आत्ता जी जागा …. जी मी पाहतो आहे . हि बाग , हे झाड , हे फुल किंवा हा माणुस अथवा …. हि वस्तू माझ्या स्वप्नात आधीच येउन गेली आहे . हे मी आधी एकदा पाहिले आहे . असे आपल्याला बर्याच वेळा वाटते . काही धार्मिक लोक हा सांधा पूर्व जन्माशी जोडतील . असो . पण हा अनुभव खोटा असतो काय ? अलबत नाही . तो खराच असतो . ती वस्तू स्वप्नात दिसलेलीच असते ,,, मग त्याचे स्पष्टीकरण काय ?
इथे थोडा जीवशास्त्राला, सायकोलोजीला आणि मेंदू शास्त्राला स्पर्श केला पाहिजे. पण विषय जास्त जटील आणि क्लिष्ट करावयाचा नाही . सोप्पे लिहायचे .आपण एखादी गोष्ट लक्षात कशी ठेवतो ? म्हणजे तीन एक्के तीन आणि तीन दुणे सहा हे पाढे कसे पाठ होतात ? …. का लक्षात राहतात ?

आपण एखादी गोष्ट लक्षात कशी ठेवतो ?
खरी गोम इथेच आहे ! पाढे पुन्हा पुन्हा म्हटल्याने पाठ होतात . मानवी मेंदूत एक मज्जा तंतू दुसर्या शी जोडला जातो . मेंदूत एक नर्व्ह दुसर्या नर्व्ह शी सर्किट जोडते , म्हणजे एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा पाहिली कि लक्षात राहते . घोकंमपट्टी केल्याशिवाय मेमरी तयार होत नाही .
हि मेमरी, आठवण किंवा मेंदूतली साठवण जर पुन्हा पुन्हा उजळणी केली तरच घट्ट लक्षात राहते . हे लक्षात ठेवले पाहिजे . ज्या आठवणी आपण पुन्हा उजळत नाही त्या नष्ट होतात . हा मानवी मेंदूचा गुणधर्म आहे.साध उदाहरण सांगतो . आपण सगळे रोजचे वर्तमानपत्र वाचतो . आजच्या पेपर मध्ये काय बातम्या आल्या आहेत त्या आपल्याला बर्यापैकी लक्षात आहेत .कालच्या मुख्य बातम्या जरा आठवाव्या लागतील . एक महिन्यापूर्वीच्या बातम्या आठवण्यासाठी मात्र डोसके खरा खरा खाजवावे लागेल . बर वर्तमानात काय चालले आहे ?हा प्रश्न कुणी विचारला तर ? … तर भ्रष्टाचार , खून, बलात्कार, दहशत वाद , जातिवाद वगैरे उत्तर लगेच मिळेल . आपला मेंदू ते उत्तर लगेच देईल . पण . कालच्या पेपरातल्या बातम्या आठवण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतात . महिन्यापूर्वीच्या बातम्या तर आठवतच नाहीत … का ?…. का ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मानवी मेंदूची रचना विशिष्ट आहे . पुन्हा पुन्हा रिपिट झालेली गोष्ट लक्षात ठेवणे सहज शक्य आहे . पण एकदाच पाहिलेली गोष्ट लक्षात राहत नाही .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
नेमका हाच मुद्दा आहे . आपण बहुत स्वप्ने पाहतो . त्यात वेगवेगळ्या वस्तू, जागा आणि माणसे आपल्याला दिसतात . भास होतात . त्यासम एखादी गोष्ट आपल्याला दिसली कि मेंदूतले सर्किट चालू होते . मेंदू म्हणतो च्यायाला ह्यो तर आपण आधीच पाहिलाय ! स्वप्नातल्या काही गोष्टी पुन्हा दिसतात त्या या कारणाने. आणि सगळ्याच गोष्टी दिसत नाहीत . ते हि याच कारणाने !
धर्म - आय्डियोलोजि - विचारधारा त्याबद्दल द्वेष बाळगु नये - पण टिका सडकून करावी . धर्म आणि विचारधाराना कचाट्यात पकडायचे असेल तर बुद्धिवाद हा एकाच मार्ग आपल्यापाशी आहे - यानंतर आणखी एक मुद्दा चर्चेला घ्यायचा आहे .
मुद्दा असा कि - जगात ज्या क्या काही वाईट घटना घडतात - दुष्काळ , पूर , प्लेग , जरा , जर्जरा , आणि मानवी हींसेचे कारण काय ?ज्वालामुखी का उपटतात ? माणसे का मरतात ? भुकंप का होतात ?या सगळ्या वाइट घटना घडतात अणि देव बावळटा सारखे बघत बसतात ! देव जर सर्व शक्तिमान असेल तर त्याने असे भवितव्य कसे घडवले ??? देवाने क्वार्टर का बनवली ?
लवकरच येत आहे - देवाने क्वार्टर का बनवली ? ( नास्तिक पुराण भाग -२ )

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

सर्व लेख विषयानुसार

लेखकाला मेल द्वारे संपर्क करण्यासाठी

नाव

ईमेल *

मेसेज *